MASSAGE PRAKTIJK COSSANASA - 's-Gravenpolder

 

 

Beste klant.

 

Onderstaand een vragenlijst i.v.m. infectiepreventie Covid-19 (Coronavirus)

Indien u een vraag met "JA" beantwoordt, kan geen behandeling worden toegestaan.

 

Triagevragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking.

 

Ja / Nee Indien een ‘Ja’ dan kan geen behandeling worden toegestaan.